Studia MBA

W zakresie studiów przyszłościowych, jednym z najbardziej polecanych rodzajów kierunków są MBA, czyli Master of Business Administration. To fakultety realizowane dla osób posiadających już pewne doświadczenie zawodowe, a więc tych, którzy chcą się doszkolić. Poniżej prezentujemy kilka najistotniejszych faktów na temat tej formy nauczania.

Kilka wariantów
Z reguły uczelnie proponują parę systemów nauczania na MBA, które są zróżnicowane pod względem języka, w jakim są prowadzone wykłady. Można mówić o kształceniu po angielsku, ponieważ większość szkół wyższych prowadzi stałą współpracę z rozlicznymi uniwersytetami prestiżowymi z całego świata. Istnieje również forma tradycyjna, to jest studiowanie po polsku, ale w tym zakresie i tak należy posługiwać się językiem obcym w http://www.fizjosport.krakow.pl stopniu komunikatywnym, ale najlepiej władać angielskim biznesowym.

System kształcenia
Pod względem merytorycznym, studenci mają możliwość korzystania w ramach programu nauczania z rozmaitych zajęć ujętych generalnie w kilku blokach tematycznych, w tym planowanie i zarządzanie strategiczne, marketing i zarządzanie finansami, zarządzanie produkcją dóbr i usług, menedżerowie i firma, zarządzanie międzynarodowe. Kadra w większości studiów w tym kierunku to profesorowie światowej rangi, często obcokrajowcy – ze Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii oraz Kanady. Każdy, kto ukończy charakteryzowany rodzaj studiów, otrzymuje dyplom MBA z kwalifikacjami, jakie są częstokroć akceptowane za granicami naszego kraju. W przypadku studiów podyplomowych jest także opcja zajęć w trybie weekendowym, wieczorowym oraz zaocznym.